Vítání sv. Martina

Vítání sv. Martina

  1. listopadu slaví svátek všichni Martinové. Svatý Martin by měl podle pranostiky přijet na bílém koni a přinést první sníh. Omyl, v Praze ani na horách se tak letos nestalo. I my jsme v družině slavili svátek svatého Martina a probíhalo „Svatomartinské odpoledne“. Odpoledne plné her a soutěží. Děti si také vytvořily z marcipánové hmoty podkovičku pro štěstí. Během soutěžního klání měli vymýšlet verše, které by se vztahovaly ke svátku sv. Martina. Všichni soutěžící se maximálně snažili. Nahlédneme do veršů dětí: 

Oddělení Broučci:

Svatý Martin

Na svatého Martina dejme si sklenku vína,

nejen víno, také husa,

ať je pěkně umaštěná pusa.

Na sníh, milý Martine,

všichni, už se těšíme.

Martin se s žebrákem o svůj plášť rozdělil,

tímto dobrým činem pohodu nadělil.

 

Oddělení Sluníčko:

Svatý Martin a žebrák

Svatý Martin na bílém koni v dáli slyší,

jak zvoneček zvoní.

Starý žebrák u cesty prosí,

na víno a rohlíčky si myslí.

Protože hodně chumelí,

s žebrákem se o plášť rozdělí.

Na sv. Martina jí se husa veliká,

za okny se chumelí,

těšíme se, co nám počasí nadělí.

 

Oddělní Motýlek

Svatý Martin (Ondrejko a Patrik J. – 2.C)

Na svatého Martina,

kouřilo se z komína.

Máma pekla husu

a my si dali pusu.

Víno jsme popili

a pak se opili.

Svatý Martin (Lara, Tereza G., Lucie a Ondra – 2.C)

Svatý Martin přišel k nám,

s bílým koněm přiklusal.  

Byl moc hodný,

žebrákovi svůj plášť dal.

 

Oddělení Včelička

Svatý Martin

Svatý Martin přijel k nám,

kdopak z nás by se ho bál.

Jede na svém bílém koni,

svatomartinské rohlíčky už voní

a zvonečky v pokoji

příchod zimy odzvoní.

 

Oddělení Esíčka

Na svatého Martina 

Na svatého Martina,                                                                    

husa zimu začíná.                                                                         

Bílý kůň nám přinese                                                                   

rohlíčky a možná                                                                          

i sněhové vločky…                                                                        

Starý žebrák         

s pláštěm na rohu,                                                                       

sbírá sníh, zimu

a pohodu …

 

Svatý Martin ( Tomáš N. – 2.A)

Sníh začíná padat

a musíme se nandat pláště.

Rohlíčky si dáváme,

zima začíná.

K obědu se dáváme husu.

svatý Martin jede na bílém koni.

 

Oddělení Skokani

Na svatého Martina

Na svatého Martina,

sněžit občas začíná.

Bílý, čistý sníh,

leží všude na polích.

Martin jede na koni,

podkovami zazvoní.

 

Tajemná komnata

TAJEMNÁ KOMNATA

1.listopadu 2021 byla pro děti ze školní družiny připravena tajemná komnata. Tajemná komnata byla vyzdobena věcmi, které patří k Halloweenu. Děti měly za úkol projít komnatu a podepsat se na listinu. Tento den mohly děti chodit v halloweenských kostýmech. V družinách byly také připraveny hry s halloweenskými motivy. Děti si tento den velice užily.

Vychovatelé ŠD

                    

                           

Říjen

Říjen ve školní družině

V říjnu zahájily svou činnost zájmové kroužky školní družiny. Ti, kteří rádi tvoří, navštěvují kroužek „Ateliér“. Zájemci o kvízy a rébusy mají radost z kroužku „Zábavné logiky“. Malí hudebníci se scházejí na kroužku „Muzicírování“. Svou obratnost mohou děti zdokonalovat na kroužku „Stolní tenis“. Někteří se chtějí protáhnout a uvolnit si celé tělo na kroužku „Jógy“. Jiní chtějí s kamarády zažít spoustu zábavy při deskových hrách na kroužku „Životem hrou“.

Krásné počasí nám umožnilo trávit mnoho času venku na čerstvém vzduchu. Na školní zahradě jsme pozorovali měnící se podzimní přírodu. Hráli jsme mnoho pohybových a míčových her. Když nám počasí nepřálo, trávili jsme čas ve třídách společnou hrou, soutěžemi a tvořením.

Na listopad připravujeme:

1. 11. 2021 (pondělí) – „Prohlídku tajemné komnaty“

11. 11. 2021 (čtvrtek) – „Vítání sv. Martina“

Drakiáda

 

Vychovatelé ŠD

Plavání

25. října 2021 z organizačních důvodů odpadá kroužek plavání v rámci ŠD.

Září

Září, září, už je tady a slunce září do zahrady… A jako slunce záříme i my ve školní družině. Co se dělo v odděleních v tomto měsíci?

S dětmi jsme se přivítali, seznámili, věnovali jsme se nepopulárním, leč nutným věcem, jako je seznámení se s vnitřním řádem školní družiny, zopakovali jsme si pravidla bezpečnosti v odděleních, venku, školním hřišti, školní zahradě a při vycházkách. Žabičky a prvňáčci poznávali prostředí školní družiny a okolí. V odděleních jsme si vytvořili svoje pravidla, kterými se řídíme.

Slunečné počasí nám umožnilo trávit co nejvíce času na školní zahradě, kde jsme sportovali, stavěli domečky z přírodnin, hráli stolní tenis, fotbal, skákali přes švihadlo…

Děti z druhých tříd začaly chodit na kroužek plavání, kde se jim moc líbí.

A když nám počasí nedopřálo jít ven, zabavili nás deskové hry.

Ve všech odděleních nás zcela pohltilo podzimní tvoření.

Vychovatelé ŠD

Změna pro 4. třídy

ZMĚNA pro žáky 4. tříd 
 
Žáci 4. tříd budou ve dnech 29. 9 – 1. 10. 2021 do 15:00 hodin v oddělení SKOKANI.  
Vyzvedávání dětí po 15:00 hod se řídí podle rozpisu, který bude umístěn u zvonku ve vrátnici.
Děkujeme

Kroužek plavání

KROUŽEK PLAVÁNÍ V RÁMCI ŠD
 
Kroužek plavání začíná v pondělí 20. září 2021 (v prvním pololetí pro 2. třídy). Prosíme, aby každý měl věci na plavání v igelitové tašce a podepsaný ručník.
 
 

Kroužky v rámci ŠD

 

KROUŽKY V RÁMCI ŠD
 
V případě zájmu o kroužky v rámci ŠD kontaktujte příslušného vychovatele/ku. Všechny kroužky budou zahájeny od 18. října 2021.
 
Jméno@zseden.cz          (např.  novotna@zseden.cz)
 
Plavání (1.pololetí – 2.třídy, 2.pololetí – 1. třídy) od 20. září 2021 – Hamadová, Novotná – pondělí 13:30 – 15:30
 
Stolní tenis – Saidl – pátek 16:00 – 16:45
 
Muzicírování – Hamadová – středa 13:00 – 14:00
 
Jóga – Bartáková – pondělí 14:00 – 15:00
 
Kroužek zábavné logiky – Kolínská – úterý 15:00 – 16:00
 
Ateliér – Procházková – středa 15:00 – 16:00
 
Životem hrou (deskové hry) – Procházková – čtvrtek 15:00 – 16:00 

Obědy ŠD Sluníčko

Obědy školní družiny SLUNÍČKO
 
Celé oddělení ŠD Sluníčko bude chodit na obědy každý den ve 12:45 hodin. V případě, že budete potřebovat vyzvednout své dítě dříve, napište prosím lísteček a nebo e-mail – bartakova@zseden.cz.
Děkujeme za spolupráci

Ranní provoz

Ranní provoz školní družiny bude zahájen 2. 9. 2021 od 6.30 hod v oddělení ESÍČKA.”