Kroužky školní družiny

kroužky – ŠD

Příspěvek na provoz ŠD

Příspěvek na provoz ŠD činí 400,-Kč za měsíc. Platby probíhají dvakrát do roka.

  • 1 600,-Kč září – prosinec. Platba nejpozději do 29.9. 2017
  • 2 400,-Kč leden – červen. Platba nejpozději do 26.1. 2018

Nebude-li příspěvek na provoz ŠD uhrazen v uvedeném termínu, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

Aktuální cena ŠD pro rok 2017/2018

Na základě rozhodnutí Městské části Praha 10 je ustanoven poplatek za školní družinu na částku 400,-Kč/měsíc.

Úplata za školní družinu

Vážení rodiče, s platností od 4. 9. 2017 se ve všech základních školách v Praze 10 zvyšuje  tzv. školné na 400 Kč za měsíc.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Výstava obrazů a vitráží

Dne 15.5. ŠD Skokani navštívila výstavu obrazů K. Folprechtové a vitráže manželů Kantových v Galerii PRE. Výstava tvá do konce školního roku.  Dětem se moc líbila.

Přihlášky do ŠD pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče dětí z přípravné třídy (Žabiček), prvňáčků, druháků a třeťáků,

děkujeme ze odevzdání přihlášky do ŠD na následující školní rok. V tuto chvíli můžeme konstatovat, že budeme moci vyhovět i všem zájemcům z budoucích čtvrtých tříd, a to jsme moc rádi.

Jana Churáčková

Bublinková show

Školní družina pořádá 20.4. od 13.45 – 14.30 pro děti školní družiny zajímavou akci ” Bublinkovou schou”. Vstupné na akci činí 50,- Kč.

Masopust

Dne 28.2. družina “Skokani”, “Včeličky” a “Obláček” pořádají 

                                                     M A S O P U S T

                                                 od  14:00  do  16:00

Přinesu si:   masku

                          občerstvení

                          dobrou náladu

Masopustní rej plný soutěží, odměn, hudby a tance.

Zdravé zoubky

Dne 23.2. proběhla ve družině “Skokani” a “Hvězdičky” preventivní akce zaměřená na dentální hygienu.

Děti si s vlastními kartáčky trénovaly pohyby zubním kartáčkem na zoubcích. Také se dozvěděly zajímavosti a nejnovější poznatky z oblasti dentální hygieny. Vše bylo připraveno přiměřeně k mladšímu školnímu věku.

Zdravé zoubky

Dne 23.2. od 13:45 – 15:15 hod. proběhne v odděleních  ŠD Hvězdička a Skokani akce Zdravé zoubky. Studentky stomatologie dětem vysvětlí proč a jak si mají čistit zoubky. Děti si na tuto akci donesou své zubní kartáčky.

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.