BRUSLENÍ – Praha 10

Dne 14.11. se třídy 1.A a 4.B zúčastnily sportovní akce pořádané Prahou 10 “Aktivní desítka”. Bruslení na ledové ploše Slavie.

Děkujeme organizátorům za zprostředkovanou sportovní akci. Děkujeme za dárky.

Děkujeme trenérům za přípravu tréninkové plochy, obětavé vysvětlování, poučování a trénování bruslařů.

Děkujeme rodičům, za pomoc v šatně.

ŠD Skokani

 

Bezpečný pes

Dne 18.10. proběhlo v ŠD plánované setkání dětí pod názvem “Bezpečný pes”. Děti se seznámily s možnými situacemi setkání se psem. Lektoři akce dětem popsali možné situace, akce a reakce ze strany psa. Animátoři dětem vysvětlili a názorně předvedli, jak na ně adekvátně reagovat. Akce byla důkladně připravena, lektorům mnohokrát děkujeme. Děti načerpaly informace všemi svými smysly.

Bezpečný pes 18.10.

Dne 18. října ve školní družině proběhne akce “Bezpečný pes”. Děti budou seznámeny s chováním pejsků. Pejsek bude dětem předveden. Akce bude v čase od 13.00 – 14.00 a od 14.00 – 15.00 hodin.

Galerie PRE

V pátek, dne 13.10., v čase od 14.00 do 15.00 hodin, půjde oddělení SKOKANI do galerie PRE.

Aktualizace družinových kroužků

Příspěvek na provoz ŠD

Příspěvek na provoz ŠD činí 400,-Kč za měsíc. Platby probíhají dvakrát do roka.

  • 1 600,-Kč září – prosinec. Platba nejpozději do 29.9. 2017
  • 2 400,-Kč leden – červen. Platba nejpozději do 26.1. 2018

Nebude-li příspěvek na provoz ŠD uhrazen v uvedeném termínu, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

Aktuální cena ŠD pro rok 2017/2018

Na základě rozhodnutí Městské části Praha 10 je ustanoven poplatek za školní družinu na částku 400,-Kč/měsíc.

Úplata za školní družinu

Vážení rodiče, s platností od 4. 9. 2017 se ve všech základních školách v Praze 10 zvyšuje  tzv. školné na 400 Kč za měsíc.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Výstava obrazů a vitráží

Dne 15.5. ŠD Skokani navštívila výstavu obrazů K. Folprechtové a vitráže manželů Kantových v Galerii PRE. Výstava tvá do konce školního roku.  Dětem se moc líbila.

Přihlášky do ŠD pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče dětí z přípravné třídy (Žabiček), prvňáčků, druháků a třeťáků,

děkujeme ze odevzdání přihlášky do ŠD na následující školní rok. V tuto chvíli můžeme konstatovat, že budeme moci vyhovět i všem zájemcům z budoucích čtvrtých tříd, a to jsme moc rádi.

Jana Churáčková

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.