Galerie PRE

Vážení rodiče,

v pátek 9.2. 2018 navštíví ŠD Skokani výstavu obrazů Aleny Kozlerové. Odchod ve 14.00 návrat v 15.00.

V úctě, Urbanová.

PLATBA ŠD

Vážení rodiče,

prosíme Vás, abyste neopomněli zaplatit školní družinu na druhé pololetí.

Vánoční vystoupení na Kubánském náměstí

Vánoční vystoupení na Kubánském náměstí

 

V hudebním kroužku školní družiny nacvičili naši žáci a žákyně 2. až 4. tříd pásmo vánočních koled, písní a básniček.

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 na Kubánském náměstí, v rámci Vánočních trhů Prahy 10, vystoupili se svým programem pod vedením pí. uč. Štempákové.

Podpořit je, v jejich snažení, přišly i ostatní děti a učitelé ze školy. Všem účastníkům patří velké poděkování.

ZPÍVÁNÍ NA KUBÁNSKÉM NÁMĚSTÍ

“Vánoční zpívání na Kubáni”

Dne 7.prosince se na Vás těšíme na předvánoční kulturní akci na Kubánském náměstí.

Ve 14.15 se Vám představí naše škola se svým hudebním představením.

Jste srdečně zváni.
Anna Štempáková

BRUSLENÍ – Praha 10

Dne 14.11. se třídy 1.A a 4.B zúčastnily sportovní akce pořádané Prahou 10 “Aktivní desítka”. Bruslení na ledové ploše Slavie.

Děkujeme organizátorům za zprostředkovanou sportovní akci. Děkujeme za dárky.

Děkujeme trenérům za přípravu tréninkové plochy, obětavé vysvětlování, poučování a trénování bruslařů.

Děkujeme rodičům, za pomoc v šatně.

ŠD Skokani

 

Bezpečný pes

Dne 18.10. proběhlo v ŠD plánované setkání dětí pod názvem “Bezpečný pes”. Děti se seznámily s možnými situacemi setkání se psem. Lektoři akce dětem popsali možné situace, akce a reakce ze strany psa. Animátoři dětem vysvětlili a názorně předvedli, jak na ně adekvátně reagovat. Akce byla důkladně připravena, lektorům mnohokrát děkujeme. Děti načerpaly informace všemi svými smysly.

Bezpečný pes 18.10.

Dne 18. října ve školní družině proběhne akce “Bezpečný pes”. Děti budou seznámeny s chováním pejsků. Pejsek bude dětem předveden. Akce bude v čase od 13.00 – 14.00 a od 14.00 – 15.00 hodin.

Galerie PRE

V pátek, dne 13.10., v čase od 14.00 do 15.00 hodin, půjde oddělení SKOKANI do galerie PRE.

Aktualizace družinových kroužků

Příspěvek na provoz ŠD

Příspěvek na provoz ŠD činí 400,-Kč za měsíc. Platby probíhají dvakrát do roka.

  • 1 600,-Kč září – prosinec. Platba nejpozději do 29.9. 2017
  • 2 400,-Kč leden – červen. Platba nejpozději do 26.1. 2018

Nebude-li příspěvek na provoz ŠD uhrazen v uvedeném termínu, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.